Úvod >
  • Kontakty

Kontakty

 

prevádzkovatež:
Dobšinského svet, O.Z. Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 42318939, DIČ: 2120002654
Tel.: +421 48 410 31 66
e-mail: habakuky@habakuky.eu
 
riaditež
Ing. Ivana Škarčáková
habakuky@habakuky.eu
 
umelecký vedúci
Pavol Hadač
hadac@habakuky.eu
 
ekonomické oddelenie
Mária Dobríková
habakuky@habakuky.eu
 
vedúca produkcie
Mgr. Alžbeta Hajnalová
produkcia@habakuky.eu
 
informácie o lyžiarskych výcvikoch a školských výletoch
+421 911 822 034
skoly@habakuky.eu
 
informácie o ubytovaní AD Šafran 2 a UZ Habakuky (okrem školských zariadení)
+421 911 822 034
habakuky@habakuky.eu