Úvod >
  • Kontakty

Kontakty

 

Prevádzkovatež:
Dobšinského svet, O.Z Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 42318939, DIČ: 2120002654
Tel.: +421 48 410 31 66
e-mail: habakuky@habakuky.eu
 
riaditežka
Eva Baňayová
+421 911 822 016
habakuky@habakuky.eu
 
umelecký vedúci
Pavol Hadač
+421 911 822 895
hadac@habakuky.eu
 
ekonomické oddelenie
Mária Dobríková
+421 903 822 893
habakuky@habakuky.eu
 
vedúca produkcie a REZERVÁCIE organizovaných podujatí
Alžbeta Hajnalová
+421 911 822 034
produkcia@habakuky.eu
 
produkcia a ORGANIZÁCIA skupín v areáli v deň výletu
Katarína Dvořáčková
+421 911 822 884
 
technická správa areálu Habakuky
+421 911 822 014