Úvod >
  • Novinky

Novinky

Strigôňák

Strigôňák 15. júl 2017 – v Habakukoch deň ako každý iný – rozprávkové divadelné predstavenia, rozprávkové domčeky, tvorivá dielňa, detské ihrisko, všakovaká objedza (rožkopár, zemkohranky, lapacinka, zbojnícka tma-vrma, Valibukove silobušky), všakovaké zápitky (nealko i alko), ovečky a... ?!

Znenazdania prilieta striga Rapavka i kotol si nesie, i zgúňa po deťoch i strigôňskych ingredienciách, aby čarodejný lektvar prihotovila. Do zvady s Klingáčom sa však dostane, ale jej brat – strigôň Filomén zvadu urovná a spolu na celú dedinku kliatbu uvalia i s ďalšími strigami a strigôňmi celé Habakuky obsadia.

Tak neváhajte, a príďte pomôcť dedinku z pazúrov zla vyslobodiť i habadej kukov a prekvapení zažiť!

Strigy nám dážď na víkend sľubujú, aby odvážnych junákov a devy odradili, ale my dúfame, že Veterník mraky rozdúcha a Slnečník na oblohu vystúpi. A keď všetko dobre bude, stretneme sa

počas dňa (15. júla 2017)

od 10:00 do 18:00hod

za bežné vstupné: deti do 3 rokov: vstup zdarma / deti od 3 do 10 rokov: 6,00€ / ostatní: 9,00€

 

počas noci (15. júla 2017)

Ak Slnečník žezlo Mesačníkovi odovzdá a strigám sa nepodarí peklo na oblohe rozpútať!

(čiže ak pršať nebude)

od 21:00 do 24:00hod

za strigôňske vstupné: deti do 3 rokov: vstup zdarma / deti od 3 do 10 rokov: 4,50€ / ostatní: 6,50€

 

Zmena programu vyhradená.