Úvod >
 • Školy a firmy

Školy a firmy

Rozprávková dedinka HABAKUKY je ideálnym miestom pre školské výlety.

Brány dedinky sú otvorené od 18. mája 2017

Deti sa zábavnou formou dozvedia o diele Pavla Emanuela Dobšinského i čo-to z ľudových remesiel a tradícií, spoznajú domáce zvieratká...

Program výletov vychádza zo ŠVP ISCED0, ISCED1 a ISCED2. V rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí a prierezových tém tu môže každý učiteľ nájsť pre svojich žiakov to svoje. Žiaci zažijú nielen rozprávkový školský výlet, ale majú možnosť získať aj nové poznatky napr. v oblastiach: jazyk a komunikácia, človek a príroda, umenie a kultúra a i. To znamená, že program školského výletu vám môžeme ušiť na mieru.

Objednávkový formulár pre výlety TU

Organizácia výletov 2017 TU

Bližšie informácie:

Beta Hajnalová 0911 822 034 alebo produkcia@habakuky.eu

CENA DETSKEJ VSTUPENKY

Pri rezervácii školského výletu na mesiace máj - jún 2017


5,20€ (+ možnosť použiť KULTÚRNY POUKAZ)

Voľné vstupenky z časopisu Slniečko sú určené pre deti, ktoré k nám chcú prísť počas letnej sezóny (júl - august).

UČITELIA:

MŠ na každých 10 detí 1 pedagogický dozor zdarma
ZŠ/SŠ na každých 15 detí 1 pedagogický dozor zdarma

BONUS pre učiteľov so vstupom zdarma:

poukaz na vstup do dedinky platný do 31. 8. 2017 (1 dospelý + 1 dieťa)
káva zdarma

pri objednávke obeda (pedagogický dozor so vstupom zdarma) aj obed zdarma

Každý rok Vám ponúkame celodenný pobyt v rozprávkovej dedinke HABAKUKY plnej čarovných príbehov a rozprávkových bytostí, neporaziteľných hrdinov, či  remeselníkov, ktorým ide všetko od ruky a habadej ďalších kukov a prekvapení rozdelený do blokov:

 • DIVADELNÝ BLOK: obsahuje 3 interaktívne divadelné predstavenia slovenských ľudových rozprávok na motívy P. E. Dobšinského á cca 30 min. (celkom cca 1,5 hod.). V rámci školského výletu sa deti i dospelí môžu tešiť na 3 rozprávky.
  • v sezóne 2017 sa môžete tešiť na nasledovné rozprávky:
   • Ako kráľovič mladú hľadal
   • Zlatá priadka
   • Zlatý kľúčik
 • VOĽNOČASOVÝ BLOK: zahŕňa animačné programy a samostatnú prehliadku ľudovo-fantazijných domčekov, ukážky remeselných činností, návštevu tvorivých dielní v Negrambľoši, nákup suvenírov...V peknom počasí sú na priľahlej lúke pripravené hojdačky a preliezačky, obory so zvieratkami.

Možnosť odovzdania vysvedčení deťom kráľom Habakukom priamo v areáli HABAKUKY v mesiaci jún.


Brány areálu sa otvárajú i pracovným kolektívom, a to v podobe zaujimavého rozprávkového programu spojeného s občerstvením.
Informácie o možnostiach realizácie firemných podujatí nájdete v sekcii "PRE FIRMY"

V prípade záujmu nás kontaktujte na náš habakukovský telefón.