Úvod >
 • Školy a firmy

Školy a firmy

Rozprávková dedinka HABAKUKY je ideálnym miestom pre školské výlety.

Brány dedinky otvárame 15. mája 2017

Deti sa zábavnou formou dozvedia o diele Pavla Emanuela Dobšinského i čo-to z ľudových remesiel a tradícií, spoznajú domáce zvieratká...

Program výletov vychádza zo ŠVP ISCED0, ISCED1 a ISCED2. V rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí a prierezových tém tu môže každý učiteľ nájsť pre svojich žiakov to svoje. Žiaci zažijú nielen rozprávkový školský výlet, ale majú možnosť získať aj nové poznatky napr. v oblastiach: jazyk a komunikácia, človek a príroda, umenie a kultúra a i. To znamená, že program školského výletu vám môžeme ušiť na mieru.

Objednávkový formulár pre výlety TU

Organizácia výletov TU

CENA DETSKEJ VSTUPENKY

Pri rezervácii školského výletu na sezónu 2017

od 1. apríla 2017
platia nové ceny – t.j. 5,20€ (+ možnosť použiť KULTÚRNY POUKAZ)

UČITELIA:

MŠ na každých 10 detí 1 pedagogický dozor zdarma
ZŠ/SŠ na každých 15 detí 1 pedagogický dozor zdarma

BONUS pre učiteľov:

poukaz na vstup do dedinky platný do 31. 8. 2017 (1 dospelý + 1 dieťa)
káva zdarma

pri objednávke obeda (pedagogický dozor so vstupom zdarma) aj obed zdarma

Každý rok Vám ponúkame celodenný pobyt v rozprávkovej dedinke HABAKUKY plnej čarovných príbehov a rozprávkových bytostí, neporaziteľných hrdinov, či  remeselníkov, ktorým ide všetko od ruky a habadej ďalších kukov a prekvapení rozdelený do blokov:

 • DIVADELNÝ BLOK: obsahuje 3 interaktívne divadelné predstavenia slovenských ľudových rozprávok na motívy P. E. Dobšinského á cca 30 min. (celkom cca 1,5 hod.). V rámci školského výletu sa deti i dospelí môžu tešiť na 3 rozprávky.
  • v sezóne 2017 sa môžete tešiť na nasledovné rozprávky:
   • Ako kráľovič mladú hľadal
   • Černokňažník
   • Zlatý kľúčik
 • VOĽNOČASOVÝ BLOK: zahŕňa animačné programy a samostatnú prehliadku ľudovo-fantazijných domčekov, ukážky remeselných činností, návštevu tvorivých dielní v Negrambľoši, nákup suvenírov...V peknom počasí sú na priľahlej lúke pripravené hojdačky a preliezačky, obory so zvieratkami.

Možnosť odovzdania vysvedčení deťom kráľom Habakukom priamo v areáli HABAKUKY v mesiaci jún.


Brány areálu sa otvárajú i pracovným kolektívom, a to v podobe zaujimavého rozprávkového programu spojeného s občerstvením.
Informácie o možnostiach realizácie firemných podujatí nájdete v sekcii "PRE FIRMY"

V prípade záujmu nás kontaktujte na náš habakukovský telefón.